História 7477

Nové Mesto nad Váhom od 5. storočia po útvar 7477 (do roku 1993)