70. výročie ZOŽM

5. Základňa a opravovňa ženijného materiálu - 2. 10. 1998